न्यायव्यवहार कोश

Home » न्यायव्यवहार कोश
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(745) | B(542) | C(1033) | D(755) | E(593) | F(498) | G(272) | H(256) | I(895) | J(147) | K(33) | L(352) | M(434) | N(209) | O(266) | P(1068) | Q(65) | R(635) | S(725) | T(331) | U(218) | V(115) | W(160) | X(1) | Y(7) | Z(1) |

न्यायव्यवहार कोश


There are 7 names in this directory beginning with the letter Y.
yearly
वार्षिक

yearly
वर्षावारी, वर्षाकाठी, दरसाल

yield
प्राप्ती (स्त्री.), उत्पन्न (न.)

yield
देणे

yielding income
उत्पन्न देणारा

youth
१ अल्पवय (न.) २ तारुण्य (न.), यौवन (न.) ३ युवक (सा.)

youthful offender
अल्पवयीन अपराधी (सा.)