यंत्र अभियांत्रिकी

Home » यंत्र अभियांत्रिकी
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(424) | B(718) | C(1069) | D(371) | E(276) | F(377) | G(258) | H(212) | I(181) | J(72) | K(70) | L(246) | M(364) | N(79) | O(132) | P(488) | Q(31) | R(348) | S(684) | T(483) | U(83) | V(196) | W(143) | X(2) | Y(5) | Z(7) |

यंत्र अभियांत्रिकी


There are 2 names in this directory beginning with the letter X.
X-ray crystallography
क्ष-किरण स्फटिकविज्ञान

X-ray test
क्ष-किरण परीक्षण, क्ष-किरण चाचणी