यंत्र अभियांत्रिकी

Home » यंत्र अभियांत्रिकी
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(424) | B(718) | C(1069) | D(371) | E(276) | F(377) | G(258) | H(212) | I(181) | J(72) | K(70) | L(246) | M(364) | N(79) | O(132) | P(488) | Q(31) | R(348) | S(684) | T(483) | U(83) | V(196) | W(143) | X(2) | Y(5) | Z(7) |

यंत्र अभियांत्रिकी


There are 7 names in this directory beginning with the letter Z.
Z-chart
Z-तक्ता (पु.)

zero rake
शून्य उतार

zerol gears
शून्यांश दंतचक्रे (न.अ.व.)

zig-zag
नागमोडी

zinc
जस्त (न.)

zipper conveyors
झीपरवाही (पु.अ.व.)

ziroconium
झिर्कोनिअम (न.) Chem.