न्यायव्यवहार कोश

Home » न्यायव्यवहार कोश

न्यायव्यवहार कोश

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 33 names in this directory beginning with the letter K.
karte
कर्ता (पु.)

kavaru
कवर (न.)

keep
१ ठेवणे २ जतन करणे, जपून ठेवणे, परिरक्षण करणे, सांभाळून ठेवणे ३ पालन करणे ४ राखून ठेवणे, राखणे

keep
रखेली (स्त्री.), राख (स्त्री.), रक्षा (स्त्री.)

keep a mistress
बाई ठेवणे, रखेली ठेवणे keep a women

keep down
मर्यादित ठेवणे

keep insured
विमा चालू ठेवणे

keep pending
प्रलंबित ठेवणे, अनिर्णित ठेवणे

keep possession of
- चा कब्जा ठेवणे

keep safe
सुरक्षित ठेवणे

keep silence
मौन राखणे

keeper
१ रक्षक (पु.) २ पालक (पु.), पाल (पु.)

kept woman
रखेली (स्त्री.)

kidnap
१ पळवून नेणे २ अपनयन करणे

kidnapper
१ पळवणारा (पु.) २ अपनयन करणारा (पु.)

kidnapping
१ पळवून नेणे २ अपनयन (न.)

kill
ठार मारणे, वध करणे, हत्या करणे

kin
१ नाते २ (a group of persons of the same stock, race or family) गोत्रज (सा.) ३ (one's relatives collectively, kindred, kinsmen) भाऊबंद (पु.अ.व.), नातलग (सा.अ.व.)

kind
१ प्रकार (पु.) २ जाति (स्त्री.) ३ वस्तु (स्त्री.), माल (पु.), जिन्नस (पु.)

kindred
१ रक्तसंबंध (पु.), आप्तसंबंध (पु.) २ आप्तसंबंधी (सा.अ.व.), नातलग (सा.अ.व.)

kindred
संबंधित, समधर्मी, समान

kinship
नातेसंबंध (पु.)

kinsman
भाऊबंद (पु.), नातेवाईक (सा.)

kith and kin
आप्तेष्ट (सा.अ.व.)

knock down
(as at auction) तीन वार करणे (लिलावात), बोली मंजूर करणे

knock out
(a plot between buyers to secure lot cheap by avoiding competition and assign it privately afterwards) स्पर्धारोधन (न.)

know
१ माहित असणे, ज्ञात असणे २ संभोग करणे, समागम करणे

knowingly
जाणूनबुजून, समजून सवरुन

knowledge
१ ज्ञान (न.) २ जाणीव (स्त्री.), माहिती (स्त्री.) ३ संभोग (पु.), समागम (पु.)

known
ज्ञात, माहीत असलेला, ओळखला जाणारा

kresiduary legatee
अवशिष्ट उत्तरदानग्राही (सा.)

krishnanvaka marumakkathayee
कृष्णण्वक मरुमक्कथायी

kutumba
कुटुंब (न.)