कार्यदर्शिका

Home » कार्यदर्शिका

कार्यदर्शिका

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 12 names in this directory beginning with the letter J.
joining date
रुजू होण्याची तारीख

joining report
रुजू झाल्याचे प्रतिवेदन

joining time
पदग्रहण अवधि, रुजू होण्यासाठी (देण्यात येणारा) अवधि

joint cadre
संयुक्त संवर्ग

joint responsibility
संयुक्त जबाबदारी

journey on tour
दौऱ्यावर असतानाचा प्रवास

journey on transfer
बदलीमुळे प्रवास

judicial enquiry
न्यायालयीन चौकशी

just and reasonable
न्याय्य आणि वाजवी

justice, equity and good conscience
न्याय, समदृष्टि आणि शुद्धबुद्धि

justification for the proposal
प्रस्तावाचे समर्थन, प्रस्तावाचे औचित्य

juvenile offender
बाल गुन्हेगार