कार्यदर्शिका

Home » कार्यदर्शिका

कार्यदर्शिका

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 27 names in this directory beginning with the letter U.
under consideration
विचाराधीन

under one's hand
१ आपल्या सहीचा २ आपल्या सहीनिशी, स्वहस्ते, स्वाक्षरीनिशी

under protest
निषेध व्यक्त करून

under section (x) read with the section (y)
'य' कलमासहित कलम 'क्ष'अन्वये

under the colour of
-च्या मिषाने

under the control of
-च्या नियंत्रणाखाली

under the hand
सहीने, सहीनिशी

under the seal of
-च्या मुद्रेनिशी, -च्या मोहोरेनिशी

under the stress of circumstances
परिस्थितीच्या दडपणाखाली

undue delay
गैरवाजवी विलंब, गैरवाजवी उशीर

unexpected delay
अनपेक्षित विलंब

unless a differemt intention appears
वेगळा उद्देश दिसून न आल्यास

unless and until
...खेरीज आणि ... पर्यंत

unless contrary intention appears
विरुद्ध उद्देश दिसून न आल्यास

unless it is otherwise expressly provided
अन्यथा स्पष्टपणे उपबंधित केलेले नसल्यास, अन्यथा स्पष्टपणे तरतूद केलेली नसल्यास

unless otherwise provided
अन्यथा उपबंधित केलेले नसल्यास, अन्यथा तरतूद केलेली नसल्यास

unless the context otherwise requires
संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यकापेक्षित नसल्यास

unless the contrary is proved
विरुद्ध शाबीत झाले नाही तर

unofficial letter
अनौपचारिक पत्र

unproductive labour
अनुत्पादक श्रम

unskilled labour
अकुशल कामगार

untenable
१ असमर्थनीय २ न टिकण्यासारखा

until further orders
पुढील आदेश मिळेपर्यंत

up-to-date
अद्ययावत

upon adjudication
अभिनिर्णयान्ती

upon the trust
न्यासाप्रीत्यर्थ

urban industries
नागरी उद्योग