कार्यदर्शिका

Home » कार्यदर्शिका

कार्यदर्शिका

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 17 names in this directory beginning with the letter V.
valedictory address
निरोपाचे भाषण

valuation certificate
मूल्यनिर्धारण प्रमाणपत्र

venue of meeting
सभेचे स्थानस्थळ, सभास्थान

verbatim report
शब्दशः प्रतिवृत्त

verified and found correct
पडताळले व बरोबर आढळले

very urgent
अत्यंत तातडीचे

vested interest
निहित हितसंबंध

veto power
नकाराधिकार

vice versa
त्याचप्रमाणे उलट

violation of law
कायद्याचा भंग

vis-a-vis
समोर ठेवून,लक्षात घेऊन, ..ऍह्या विरोधी, ....ऍह्या समक्ष

vital statistics
महत्त्वाची आकडेवारी, जीवनविषयक आकडेवारी

viva voce
मौखिक परीक्षा

viva voce and personality test
मौखिक परीक्षा आणि व्यक्तिमत्त्व चाचणी

vocational guidance
व्यवसाय मार्गदर्शन

vocational training
व्यावसायिक प्रशिक्षण

voluntary service
स्वेच्छासेवा