गणितशास्त्र

Home » गणितशास्त्र

गणितशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 7 names in this directory beginning with the letter S.
saddle point
पल्याण बिंदु

salident angle
सुप्रकट कोन

saltus
प्लुतिमान (न.)

saltus function
प्लुतिमान फल

saltus of a function
फलाचे प्लुतिमान

saltus on the left
डावे प्लुतिमान

saltus on the right
ऊजवे प्लुतिमान