विकृतीशास्त्र

Home » विकृतीशास्त्र

विकृतीशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 54 names in this directory beginning with the letter J.
Jadassohn Tieche nevus
जॅडासनचे लांछन

Jail manufactureres
तुरूंगनिर्मित वस्तू

jaundice
जान्डिस, कावीळ, कामला

jaw
जबडा

jejunal ulcer
मद्यांत्र व्रण

jejunum
मद्यांत्र

jelly
जेली

jerk
प्रतिक्षेप (as in ankle jerk, knee jerk)

Job analysis
कामाचे पृथक्करण

Job work
सोपीव काम

Joining report
रूजू झाल्याचे प्रतिवेदन, पदग्रहण प्रतिवेदन

Joining time
पदग्रहण अवधि

Joining time pay
पदग्रहण अवधि वेतन

joint
(articulation)

Joint account
१ संयुक्त लेखा २ संयुक्त खाते

Joint cadre
संयुक्त संवर्ग

Joint committee
संयुक्त समिति

joint disease osteo-chondromatosis
सांध्यातील अस्थिकास्थिमयता

Joint establishment
संयुक्त आस्थापना

Joint financed
संयुक्तपणे वित्तसाहाय्यित

Joint liability
१ संयुक्त दायित्व २ संयुक्त भार

Joint responsibility
संयुक्त जबाबदारी

Joint stock bank
संयुक्त भांडवल बँक

Joint stock company
संयुक्त भांडवल कंपनी

Joint survey
१ संयुक्त सर्वेक्षण, संयुक्त पाहणी २ संयुक्त भूमापन

Journal and ledger
रोजकीर्द व खातेवही, रोजकीर्द व खतावणी

Journey on tour
दौऱ्यानिमित्त प्रवास

Journey on transfer
बदलीनिमित्त प्रवास

Journey to hill stations
थंड हवेच्या ठिकाणी प्रवास

Judgement
१ न्यायनिर्णय २ अभिप्राय ३ निर्णयशक्ति

Judicial remittances
भरणा केलेल्या न्यायिक रकमा

Judicial stamp
न्यायिक मुद्रांक

jugular
गल-

junction
संगम

junctional complex
संगम संकुल

junctional nevus
संगम तीळ, सीमावर्ती लांछन

Junior scale
कनिष्ठ वेतनश्रेणी

Jurisdiction
अधिकारिता

jurisprudence
न्यायतत्त्वशास्त्र

juvenile
बाल-

juvenile aponeurotic fibroma
बालकांचा स्नायुबंधपटलीय तंतुअर्बुद

juvenile polyp of retum
शैशवातील मलाशय अर्श

juvenile rhabdomyo sarcoma
बाल घातक रेखित स्नायु अर्बुद, शिशु घातक रेखित स्नायू अर्बुद

juvenile rheumatoid arthritis
बाल संधिवाताभ, शिशु संधिवाताभ

juxta
समीप

juxta articular
संधिसमीप

juxta epiphyseal
अधिवर्धसमीप

juxta glomerular
गुच्छक समीप

juxta medullary
मध्यांगसमीप

juxta position
सान्निध्य

juxta restiform
रज्जुरुप समीप

juxta vesical
मूत्राशय समीप

juxtapyloric
जठर निर्गम समीप

juxtaspinal
मेरुदंड समीप